FUNGUJEME! Všechny objednávky okamžitě expedujeme!
Menu

Zboží z oficiální
české distribuce

HOTLINE 8 - 18 hod.
+420 773 752 924

E-shop

Jak řešit odvětrávání digestoře

Digestoře využívají dvě základní metody odstranění pachů a par:

Než začnete vybírat digestoř, vyhodnoťte stavební a konstrukční dispozice Vašeho domu či bytu. Pokud máte na výběr, doporučujeme zvolit odtahovou digestoř, oproti recirkulačnímu řešení totiž bude mírně výkonnější a tišší. Výhodou jsou rovněž nižší náklady, neboť odsavač kromě zakoupení zpětné klapky nevyžaduje žádné vedlejší investice.

Pokud jste zvolili odtahovou digestoř, věnujte svoji pozornost vedení potrubí. Každý jeho ohyb snižuje účinnost odsavače, často i o desítky procent. Pokud to není bezpodmínečně nutné, nezmenšujte předepsaný průřez odtahového potrubí, zúžení může znamenat i více než 50% snížení objemu odsávaného vzduchu a naopak výrazné navýšení hlučnosti přístroje. Průběžně kontrolujte rovněž stav venkovní mřížky, pokud bude zanesena nečistotami, může rovněž výrazně zhoršit výkon odsavače.

U odtahových digestoří je třeba dbát zvýšené opatrnosti v případech, kdy je ve stejné nebo propojené místnosti umístěno zařízení s přímým spalováním – krb, kamna na tuhá paliva, plynový spotřebič s vnějším odtahem. Pokud není do místnosti umožněn dostatečný přístup vzduchu, může podtlak vytvářený digestoří nasávat spaliny z komína zpět do místnosti. Vhodným řešením je omezení podtlaku v místnosti, případně blokování činnosti odsavače, pokud není pootevřené okno či jiný přístup vzduchu do odsávaných prostor. Vzhledem k závažnosti rizik způsobených zpětných nasáváním spalin Vám doporučujeme konzultovat typ a nastavení digestoře se specialisty.

Recirkulační odsavač par je ideálním řešením v prostorách, kde není k dispozici odtahový systém. Princip recirkulace je jednoduchý -nasávaný vzduch je vyčištěn přes tukový a pachový filtr a opět se vrací zpět do místnosti. Ke správnému provozu přístroje potřebujete dva filtry:

Některé modely jsou vybaveny indikátorem signalizujícím nutnost výměny uhlíkového filtru nebo vyčištění tukových filtrů při snížení funkčnosti nebo po uplynutí aktivní doby provozu. Dobu použitelnosti uhlíkových filtrů je třeba sledovat a výměny provádět včas, stejně jako je třeba udržovat v čistotě tukové filtry.