FUNGUJEME! Všechny objednávky okamžitě expedujeme!
Menu

Zboží z oficiální
české distribuce

HOTLINE 8 - 18 hod.
+420 773 752 924

E-shop

Jak zvolit kapacitu digestoře

Kapacitu odtahu odsavače volíme na základě rozměrů kuchyně, délky potrubí, které se měří až k výstupnímu otvoru, průměru potrubí a počtu kolen. Provoz digestoře bude komfortní, pokud je daný model schopen uskutečnit 5–10 výměn vzduchu v místnosti za hodinu na takový rychlostní stupeň, u kterého hladina hlučnosti nepřekročí 55 dB(A). Je ale třeba mít na zřeteli možnou ztrátu výkonu, která bude tím větší, čím delší a složitější bude potrubí a čím menší bude jeho průměr.

 

Proč je vhodnější digestoř s odtahem

Instalace digestoře v odtahové verzi je doporučována, protože je:

 

Propojení digestoře a rekuperační jednotky

Skloubit rekuperační jednotku s odsavačem par může být někdy problém. Ve spolupráci se společností ATREA s.r.o. se podařilo tento problém vyřešit. Většinu odsavačů FABER můžeme na Vaše přání dodat s úpravou pro napojení na rekuperační systém. Výsledkem je optimální účinnost odvětrávání při vaření, velmi malé tepelné ztráty, předehřev přiváděného vzduchu díky rekuperaci tepla a téměř bezhlučný provoz.

 

Odtahové potrubí

Při výběru digestoře jistě hledáte tichý a výkonný model. Digestoř je však pouze jednou částí systému sloužícího k odvedení nežádoucích par z Vaší kuchyně. Druhou, stejně důležitou částí, je odtahové potrubí.

Výkonné odsavače dokážou nasát více jak 750 m3 vzduchu za hodinu. Je dobré vědět, že při tomto výkonu má odváděný vzduch v potrubí rychlost cca 15 m/s, takže například potrubí o délce 3 metry musí překonat za 0,2 vteřiny. Je proto třeba, aby odváděnému vzduchu bylo kladeno do cesty co nejméně překážek – ostrých ohybů, přechodek, potrubí s nerovnými stěnami (flexi hadice), nedostatečně průchodných venkovních mřížek a podobně. Každá z těchto překážek citelně omezuje výkon a zvyšuje hlučnost digestoře. Nepřípustné je rovněž zredukování předepsaného průřezu potrubí, tento krok může znamenat ztrátu i více jak 50 % výkonu digestoře a značné navýšení hlučnosti.

Svá úskalí má potrubí vedené svisle přes střechu, může zde vznikat nekontrolovatelný komínový tah (únik tepla), kondenzace vodních par a problém s dodržením dostatečného průřezu potrubí při prostupu střešní krytinou. Za ideální je považován odtah co nejkratší cestou přes boční zeď. Nemáte-li možnost vyhnout se delší nebo členitější trase, můžete snížit ztrátu výkonu odsavače volbou většího průřezu potrubí.